Gimnazjum nr 48 znajduje się na warszawskiej Pradze, która jest obecnie w trakcie rozwoju. Jest remontowany, aby stać się centrum działalności kulturalnej, edukacyjnej i naukowej dla całego miasta.

Prezydent RP odwiedził Gimnazjum nr 48 27 marca w ramach swojej oficjalnej wizyty w Urzędzie m.st. Warszawy.

Budynek powstał w 1926 r. jako przybudówka do Szkoły Podstawowej Podwale.

Od tego czasu służy jako szkoła i dom dla przedszkola, a także gości różne instytucje kulturalne i edukacyjne, takie jak teatr i biblioteka, które zostały przeniesione z innych części miasta, aby nadążać za planami zagospodarowania tego obszaru przez ponad czas.

Gimnazjum nr 48 w Warszawie zostało otwarte w 1914 roku. Szkoła, która pierwotnie była gimnazjum dla dziewcząt, stała się koedukacyjna w 1934 roku.

To typowy przykład budynku funkcjonalistycznego z lat 20. XX wieku. Biura zostały zaprojektowane tak, aby były jak najmniejsze, a ludzie mieli być na nogach przez cały dzień. Budynek ten został kiedyś nazwany przez polskiego historyka architektury Andrzeja Nowakowskiego „najpiękniejszą ruiną, jaką kiedykolwiek zbudowano”.

Funkcje tego budynku zmieniały się z biegiem czasu i dziś mieści się w nim restauracja i część biur, ale także własna biblioteka i przestrzeń wystawiennicza.

Szkoła, która została zbudowana w latach 30. w stolicy Polski, Warszawie. Zajęcia w szkole zostały zawieszone w 1945 roku i służyła jako koszary wojskowe do 1993 roku.

Szkoła uznawana jest za jeden z budynków o znaczeniu architektonicznym w Warszawie.

Gimnazjum nr 48 (nazywane „Szkołą” po polsku) zostało zaprojektowane przez zespół architektów z Warszawskiej Szkoły Architektury i Budownictwa. Został ukończony w 1995 roku i jest jednym z najlepszych przykładów architektury późnomodernistycznej w Polsce.

Niezwykle nietypowy kształt budynku nie ma sobie równych w innych warszawskich budynkach, także tych zaprojektowanych przez tak znanych architektów jak Mies van der Rohe czy Le Corbusier, co skutkuje nie tylko efektowną formą, ale także wyjątkową typologią na poziomie architektonicznym.

Budynek Gimnazjum nr 48 w Warszawie został wybudowany w 1856 roku, ale po wojnie został zamknięty i wybudowano budynek szkolny w stylu sowieckim.

Stary budynek szybko stał się atrakcją dla miłośników architektury i innych zainteresowanych osób. W 1989 roku szkołę i jej otoczenie uznano za pomnik historii. W szkole odbywają się wystawy poświęcone twórczym inicjatywom, które miały tam miejsce, a także do dziś znajdują się w nim jedne z najwybitniejszych dzieł polskich artystów.

Większość mieszkańców Warszawy zgadza się, że stary i tradycyjny system szkolny czeka gruntowny remont. Dlatego okręg szkolny zmierza w kierunku systemu znanego jako „Junior High School nr 48”.

Ten nowy system ma oferować wszystkie zalety tradycyjnej szkoły bez żadnych wad. Stare i tradycyjne systemy szkolne mają wiele wad, na przykład nauczyciele mają większą kontrolę nad tym, ile czasu uczniowie spędzają na pracy domowej i jak często są karani za niewłaściwe zachowanie.

Gimnazjum nr 48 jest przykładem tego, jak system edukacji może dostosować się do aktualnych trendów w edukacji, aby zapewnić uczniom więcej możliwości uczenia się niż wcześniej, przy jednoczesnym zachowaniu takich rzeczy jak dyscyplina.

Szkoła w Warszawie została nazwana na cześć obszaru, w którym się znajduje. Była znana jako szkoła dla wybitnie uzdolnionych dzieci i inżynierów, ale obecnie funkcjonuje bardziej jak szkoła ogólnokształcąca.

Pomysł Gimnazjum nr 48 wyszedł od Józefa Piłsudskiego i na jego podstawie Janusz Korczak rozpoczął budowę pierwszego budynku dla tej szkoły w 1908 roku.

Szkoła była znana jako bardzo konkurencyjna, a uczniowie mieli możliwość wejścia tylko wtedy, gdy byli częścią grupy Korczaka. Uczniowie musieliby przejść przez proces zwany „inkwizycją” na temat ich osobowości, umiejętności, pochodzenia językowego oraz tego, czy nadają się do nauczania w instytucji, czy nie.

To jedna z wielu szkół podstawowych w Warszawie. Został zbudowany przez wybitnego architekta w latach 20. XX wieku i pierwotnie miał 40 sal lekcyjnych.

Nazwa szkoły pochodzi od jej adresu – ul. Karoliny 48. Szkoła bardzo się zmieniła od czasu jej wybudowania, ale nadal ma wiele oryginalnych elementów, takich jak wyszukana fasada i witraże.

Nazwa szkoły to Gimnazjum nr 48 w Warszawie. Została założona w 1872 roku i wyprodukowała ponad 330 absolwentów.